"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้กดเป็นเงินสดได้ด้วย กี่บาทเช็คเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้กดเป็นเงินสดได้ด้วย กี่บาทเช็คเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 2565 เดือนมีนาคม เช็คเลย เงินเข้าวันนี้และสามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วย กี่บาทเช็คเลย

(18 มี.ค.2565) "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 2565 เดือนมีนาคม เช็คเลย เงินเข้าวันนี้และสามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วย 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้ (18 มี.ค.) สะสมในเดือนถัดไปได้ไหม?

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน 2565 อัปเดตเงื่อนไข ต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง

- เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

 

สำหรับโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ของโครงการ ดังต่อไปนี้

 

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 
  3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4 จะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 นั้น

 

กรมบัญชีกลาง ได้รวบรวมมาให้เกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 

  • วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย  ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 

เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 วงเงินค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า ดังนี้

 

ค่าไฟฟ้า

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้กดเป็นเงินสดได้ด้วย กี่บาทเช็คเลย

 

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" รอบใหม่ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งความคืบหน้าตอนนี้ได้จัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการเชื่อมระบบข้อมูลกับกว่า 40 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ส่วนเรื่องการใช้สิทธิคาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 หรือช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป