"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้ (18 มี.ค.) สะสมในเดือนถัดไปได้ไหม?

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้ (18 มี.ค.) สะสมในเดือนถัดไปได้ไหม?

กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" แล้ววันนี้(18 มี.ค.) ได้กี่บาท ถอนเป็นเงินสด-สะสมในเดือนถัดไปได้ไหม?

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ประจำปี 2565 ในเดือนมีนาคม 2565 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ของโครงการ ดังต่อไปนี้

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 
  3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4 จะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 นั้น

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้ (18 มี.ค.) สะสมในเดือนถัดไปได้ไหม?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)

- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 วงเงินค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า ดังนี้

  • ค่าไฟฟ้า

- เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

  • ค่าน้ำ

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ล่าสุด กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" รอบใหม่ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งความคืบหน้าตอนนี้ได้จัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการเชื่อมระบบข้อมูลกับกว่า 40 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ

"เราอยู่ระหว่างการเชื่อมระบบกับ 40 กว่าหน่วยงาน สำหรับการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติ เรื่องของรายได้และทรัพย์สิน ซึ่งในส่วนของแบบฟอร์มที่จะให้กรองตอนนี้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วงเดือนก.ค.-ส.ค. 2565"  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว