"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม 5,365 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม 5,365 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" ซึ่งยอดติดเชื้อรวมทั้งแบบ RT-PCR และ ATK อยู่ที่ 5,365 ราย มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย

(18 มี.ค.2565) สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" รายใหม่จำนวน 1,256 ราย ไม่รวม ATK อีก 4,109 ราย มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 109 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 27,071 ราย ตาย 80 ราย

- วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ฉีดฟรี เช็คเลยเงื่อนไข

- เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิดขาดรายได้ “ประกันสังคม” จ่ายอะไรให้บ้าง?

 

"โควิดวันนี้" 18 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,256 ราย ไม่รวม ATK อีก 4,109 ราย

 

1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 54 ราย สะสม 3,576 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,106 ราย

2.คลัสเตอร์ บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จํากัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 24 ราย

3.คลัสเตอร์ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 185 ราย

4.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 29 ราย

5.บุคลากรทางการแพทย์ 32 ราย

6.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย ประกอบด้วย กทม. 1 ราย , ยะลา 1 ราย , สกลนคร 1 ราย และสุโขทัย 1 ราย

7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

  • ในครอบครัว 266 ราย
  • จากสถานที่ทำงาน 111 ราย
  • บุคคลใกล้ชิด 84 ราย
  • ร่วมวงสังสรรค์ 6 ราย

8.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 36 ราย

9.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 626 ราย

 

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 894,496
คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,434 คน (อัตราป่วย 495.70 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 4 ราย (0.45 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.22 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 6 ราย (0.67 ต่อแสนประชากร)

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,898,533 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,815 คน (อัตราป่วย 358.96 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 19 ราย (1.00 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.42 ต่อแสนประชากร)

 

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 115,838 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 314,702 คน รวม 430,540 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 8,961 คน (อัตราป่วย 2,081.34 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 38 ราย (8.83 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.39 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 36 ราย (8.36 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีน), พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 62 ปี, รายที่สองอายุ 68 ปี, รายที่สามอายุ 73 ปี, รายที่สี่อายุ 79 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหลอดเลือดสมอง (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564, และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม 5,365 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี