เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 77 ราย กว่า 87% เป็นกลุ่ม "สูงวัย"

เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 77 ราย กว่า 87% เป็นกลุ่ม "สูงวัย"

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,456 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย ในจำนวนนี้กว่า 87% หรือ 67 ราย เป็นกลุ่ม "สูงวัย" ขณะเดียวกัน การฉีด "วัคซีนโควิด-19" พบว่า "สูงวัย" ฉีดเข็ม 3 ครอบคลุมแล้ว 32.3% จากเป้าหมาย 12,704,543 ราย 

วันนี้ (17 มี.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยรายใหม่ 25,456 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 25,363 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 39 ราย จากเรือนจำ 54 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,276,098 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย เสียชีวิตสะสม 23,995 ราย กำลังรักษาตัว 225,134 ราย อาการหนัก  ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 504 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 22,217 ราย 

 

เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 77 ราย กว่า 87% เป็นกลุ่ม "สูงวัย"

 

เสียชีวิต 77 ราย เป็น "สูงวัย"  87%

 

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตรายใหม่ 77 ราย เป็นชาย 33 ราย หญิง 44 ราย ค่ากลางอายุอยู่ที่ 73 ราย จำนวนตั้งแต่วันที่พบเชื้อและเสียชีวิตเฉลี่ย 7 วัน (0-22 วัน) ส่วนใหญ่ยังเป็น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 67 ราย (87%) และกลุ่มโรคเรื้อรัง 8 ราย (10%) รวมทั้งสองกลุ่ม คิดเป็น 97% 

 

เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 77 ราย กว่า 87% เป็นกลุ่ม "สูงวัย"  

กทม. อันดับ 1 ติดเชื้อ 3,703 ราย

 

จำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ จังหวัดที่มีรายงานมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่  กทม. 3,703 ราย ถัดมา คือ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา ราชบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และ ร้อยเอ็ด ตามลำดับ 

 

เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 77 ราย กว่า 87% เป็นกลุ่ม "สูงวัย"

 

กทม. ปอดอักเสบ 184 ราย 

 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล 10 อันดับ ได้แก่ 

กทม. 183 ราย อัตราครองเตียง 36.20% 

สมุทรปราการ 84 ราย อัตราครองเตียง 48.20%

นครศรีธรรมราช 60 ราย อัตราครองเตียง 15.50%

นครราชสีมา 59 ราย อัตราครองเตียง 22.70%

สุราษฎร์ธานี 54 ราย อัตราครองเตียง 49.10%

นนทบุรี 49 ราย อัตราครองเตียง 43.90%

ภูเก็ต 44 ราย อัตราครองเตียง 40.20% 

เชียงใหม่ 41 ราย อัตราครองเตียง 16.70%

กาญจนบุรี 38 ราย อัตราครองเตียง 25.40%

อุตรดิตถ์ 37 ราย อัตราครองเตียง 24.10%

 

เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 77 ราย กว่า 87% เป็นกลุ่ม "สูงวัย"

ไทยฉีดวัคซีนเข็ม 3 ครอบคลุม 31.6%

 

สรุปผลการฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 16 มี.ค. 2565) รวม 126,613,089 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 54,590,565 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 50,038,317 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 21,984,207 ราย

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 16 มีนาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 181,854 โดส

 • เข็มที่ 1 : 71,924 ราย
 • เข็มที่ 2 : 19,323 ราย
 • เข็มที่ 3 : 90,607 ราย

 

เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 77 ราย กว่า 87% เป็นกลุ่ม "สูงวัย"

 

สูงวัยฉีดวัคซีนเข็ม 3 ครอบคลุม 32.3% 

 

ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 

กลุ่มผู้สูงอายุ เป้าหมาย 12,704,543 ราย 

 • เข็ม 1 ครอบคลุม 83.3%
 • เข็ม 2 ครอบคลุม 78.9%
 • เข็ม 3 ครอบคลุม 32.3%

 

กลุ่ม 5-11 ปี เป้าหมาย 

 • เข็ม 1 ครอบคลุม 29.1%
 • เข็ม 2 ครอบคลุม 0.5%%

 

เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 77 ราย กว่า 87% เป็นกลุ่ม "สูงวัย"