เช็คสถานที่รับ "วัคซีนพาสปอร์ต" สำหรับคนไทยไปต่างแดน

เช็คสถานที่รับ "วัคซีนพาสปอร์ต" สำหรับคนไทยไปต่างแดน

อัปเดต สถานที่ขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม และขั้นตอนการลงทะเบียน ที่ให้บริการการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อัปเดตหน่วยงานที่ให้บริการการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 หรือ "วัคซีนพาสปอร์ต" เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ สถาบันบำราศนราดูร เปิดจองขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านแอปฯ "หมอพร้อม" ไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565 กรมควบคุมโรค แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ ที่ขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ดังนี้ 

1. กองโรคติดต่อทั่วไป รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น

- นัดหมายล่วงหน้าได้ที่

1. แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมนู International Certificate

2. เว็บไซต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph * กรณีมีความเร่งด่วนต้องเดินทางภายใน 1 สัปดาห์ และไม่สามารถ นัดหมายผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือเว็บไซต์ข้างต้นได้ ติดต่ออีเมล์ [email protected]

- เปิดให้บริการ 09.00-15.00 น. วันจันทร์ - เสาร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

- เบอร์โทรศัพท์: 096 190 9879, 096 190 9290 (สำหรับคนไทย) และ 096 190 9462 (สำหรับชาวต่างชาติ)

 

เช็คสถานที่รับ "วัคซีนพาสปอร์ต" สำหรับคนไทยไปต่างแดน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม)  รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น

- เปิดให้บริการ 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

- เบอร์โทรศัพท์: 0 2521 0943 ถึง 5, 0 2521 1668 และ 0 2521 0943

 

3. โรงพยาบาลเมดพาร์ค เขตคลองเตย

- เปิดให้บริการ 09.00-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

- เบอร์โทรศัพท์: 083 990 6951

 

4.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- เบอร์โทรศัพท์ 0 2306 9199

 

5. โรงพยาบาลกลาง

- เบอร์โทรศัพท์ 0 2220 8000

 

6.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น

- นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ “แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมนู International Certificate”

- เปิดให้บริการ 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

- เบอร์โทรศัพท์: 0 2590 3427, 0 2590 3402, 2590 3605 0 2590 3430, 0 2951 1170 ถึง 79 ต่อ 3430

เช็คสถานที่รับ "วัคซีนพาสปอร์ต" สำหรับคนไทยไปต่างแดน

นอกจากนี้ ยังมีระดับเขต ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา ระดับจังหวัด อีก 92 แห่ง สามารถตรวจเช็ครายชื่อสถานที่คลิกที่นี่

ขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" เอกสารที่ต้องเตรียม มีอะไรบ้าง

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. บัตรประชาชน
  3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. เข้าแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม"

2. กดเมนู "International Certificate"

3. กดเมนู "ขอหนังสือรับรองฯ"

4. กรอกข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารให้ถูกต้อง

 

ทั้งนี้ กรณีออกวัคซีนพาสปอร์ตเล่มใหม่ ท่านสามารถรอรับเล่มภายในวันที่ยื่นเอกสาร โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรณีท่านมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วแต่ต้องการเพิ่มเติมการฉีด เข็มที่ 3 และ/หรือ 4 กรุณานำเล่มเดิมมายื่นพร้อมเอกสารข้างต้น ค่าบริการครั้งละ 50 บาท