เช็ค ขั้นตอนขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

เช็ค ขั้นตอนขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

เช็คขั้นตอน ขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านระบบ "หมอพร้อม" เอกสารที่ต้องเตรียม ขั้นตอนการลงทะเบียน และสถานที่รับวัคซีนพาสปอร์ตกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

หลังจากที่ "สถาบันบำราศนราดูร" ได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจองคิวและลดระยะเวลารอคอยให้แก่ประชาชนลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โควิด 19 หรือ "วัคซีนพาสปอร์ต" เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ผ่าน แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” สามารถจองล่วงหน้าโดยเริ่มวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ได้ที่หน่วยงานที่ กรมควบคุมโรค กำหนด 100 แห่งทั่วประเทศ

 

  • ต้องใช้เอกสารอะไร

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2. บัตรประชาชน

3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

 

  • ขั้นตอนขอวัคซีนพาสปอร์ตผ่านหมอพร้อม

 

1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม

2. กดเลือกเมนู “International Certificate”

3. กดเมนู “ขอหนังสือรับรองฯ”

4. กรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสาร

5. เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือการรับรองฯ ได้แก่ มารับด้วยตนเอง, จัดส่งตามที่อยู่ และอีเมล

6. เลือกช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ ชำระเงินสดในวันที่มารับหนังสือรับรองฯ หรือ ชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

7. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ (Confirm)

 

เช็ค ขั้นตอนขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

  • สำหรับคนฉีดวัคซีนตัวเลือก

 

สำหรับใครที่ฉีด "วัคซีนตัวเลือก" เช่น “ซิโนฟาร์ม” สามารถขอรับผ่านระบบ “หมอพร้อม” ได้เช่นกัน ทั้งนี้ หากยังไม่เคยลงทะเบียนหมอพร้อม สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนในหมอพร้อม และทำตาม ขั้นตอนขอวัคซีนพาสปอร์ตข้างต้นได้เลย

 

เช็ค ขั้นตอนขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

 

สำหรับ ข้อมูลการฉีดวัคซีน จะปรากฏในระบบ ซึ่ง วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" (Sinopharm) มีชื่อทางการค้าว่า “COVILO” 

 

เช็ค ขั้นตอนขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

  • ขอรับได้กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ 

 

1. กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร, สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

 

2. ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

 

3. ระดับจังหวัด : 92 แห่ง

 

นอกจากนี้ อาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต

 

  • สถานที่ขอวัคซีนพาสปอร์ต กทม. ปริมณฑล

 

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร. 02-134-0134

นัดล่วงหน้าทาง E-mail : [email protected]

 

2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.)

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นัดหมายล่วงหน้า โทร. 02-590-3430 หรือ E-mail : [email protected]

 

3. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

เวลาทำการ วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.

โทร. 02-590-3232

 

4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.

เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร. 02-521-0943-5