โหลดฟรี! "วัคซีนพาสปอร์ต" รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคนไทยไปต่างแดน

โหลดฟรี! "วัคซีนพาสปอร์ต" รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคนไทยไปต่างแดน

ของขวัญรับปีใหม่ 2565 นายกฯ จัดให้โหลดฟรี "วัคซีนพาสปอร์ต รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์" ผ่านหมอพร้อม สำหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวต่างประเทศ ย้ำเช็คประเทศปลายทางว่า

วันนี้ (26 พ.ย.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดให้คนไทย ที่จะขอวัคซีนพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว สามารถทำการนัดหมายออนไลน์วัคซีนพาสปอร์ตก่อนได้ โดยใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดแบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) หรือ QR Code ที่ได้จากโรงพยาบาลผู้ดูแลเพื่อนำไปใช้ยืนยันรายละเอียด

ทั้งนี้ หลักฐานโดยสรุปหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต มีดังนี้

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • หนังสือเดินทางตัวจริง
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดแบบดิจิทัล (QR Code)
  • เอกสารการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
  • เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือวัคซีนท่องเที่ยวต่อไป

 

  • โหลดวัคซีนพาสปอร์ตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟรี

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ผู้ที่จะขอวัคซีนพาสปอร์ต สามารถขอได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม  ซึ่งเดิมมีค่าใช้จ่าย แต่ขณะนี้ นายกฯ ต้องการมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ สามารถดาวน์โหลด วัคซีนพาสปอร์ตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ก็ขอให้เช็คประเทศปลายทางที่จะไปท่องเที่ยว ว่ารับเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

โหลดฟรี! "วัคซีนพาสปอร์ต" รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคนไทยไปต่างแดน

ส่วนวัคซีนพาสปอร์ตในรูปแบบเล่ม ก็สามารถขอได้ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง 50 บาท 

 

 

  • 7ขั้นตอนขอวัคซีนพาสปอร์ตเที่ยวต่างประเทศ

สำหรับขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ตผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ไม่ต้องเสียเวลา เพียงเตรียมหนังสือเดินทาง (Passport), บัตรประชาชน  และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนไว้ให้พร้อมและดำเนินการได้ทันที

ขั้นตอนขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมมี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. กดเมนู International Certificate
2. เลือกที่เมนู ขอหนังสือรับรอง
3. กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง
4. โหลดภาพหลักฐานฯ หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีน
5. เลือกสถานที่จัดส่ง
6. เลือกช่องทางชำระเงิน
7. สุดท้ายกดยืนยันขอออกหนังสือรับรอง