เริ่มวันนี้! เช็คขั้นตอน เอกสาร ขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

เริ่มวันนี้! เช็คขั้นตอน เอกสาร ขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

ดีเดย์วันนี้ ! สถาบันบำราศนราดูร เปิดจองขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านแอปฯ "หมอพร้อม" เช็คขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ จองแล้ว ขอรับได้ที่ไหนบ้าง

หลังจากที่ "สถาบันบำราศนราดูร" ได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจองคิวและลดระยะเวลารอคอยให้แก่ประชาชนลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โควิด 19 หรือ "วัคซีนพาสปอร์ต" เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ผ่าน แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” สามารถจองล่วงหน้าโดยเริ่มในวันนี้ 18 ตุลาคม 2564 ขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ได้ที่หน่วยงานที่ กรมควบคุมโรค กำหนด 100 แห่งทั่วประเทศ

 

  • ขอรับได้ที่ไหนบ้าง 

 

1. กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร, สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

 

2. ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

 

3. ระดับจังหวัด : 92 แห่ง

 

นอกจากนี้ อาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต

  • ต้องใช้เอกสารอะไร

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2.บัตรประชาชน

3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

 

  • ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 

1. เข้าแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม"

2. กดเมนู "International Certificate"

 

เริ่มวันนี้! เช็คขั้นตอน เอกสาร ขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

 

3. กดเมนู "ขอหนังสือรับรองฯ"

 

เริ่มวันนี้! เช็คขั้นตอน เอกสาร ขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

 

4. กรอกข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารให้ถูกต้อง

 

    เริ่มวันนี้! เช็คขั้นตอน เอกสาร ขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน "หมอพร้อม"

 

  • กทม. ปริมณฑล ขอรับได้ 4 หน่วยงาน

 

สำหรับ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถขอวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่ 4 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

 

1.สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3422, 0 2590 3427 และ 0 2590 3430 (ในวันราชการ 8.30-16.00 น.)

2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668  

3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล [email protected] 

4.กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรืออีเมล [email protected] สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422