หมอยง เปิดข้อมูล "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ต้านโอมิครอน ชนิดใดได้ผล ชนิดไหนไม่ได้ผล

หมอยง เปิดข้อมูล "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ต้านโอมิครอน ชนิดใดได้ผล ชนิดไหนไม่ได้ผล

ประเด็น "โควิดสายพันธุ์ใหม่" โอมิครอน (Omicron) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) เผยข้อมูลการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ชนิดใดได้ผล ชนิดไหนไม่ได้ผล

(10 ธันวาคม 2564) ประเด็น "โควิดสายพันธุ์ใหม่" โอมิครอน (Omicron) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเผยข้อมูลการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" กระตุ้นตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ชนิดไหนได้ผลดี ชนิดไหนไม่ได้ผล

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ผลสุ่มตรวจ"โอมิครอน"ในประเทศไทย "โอมิครอนไลค์"วิธีมาตรฐานเจอติดเชื้อ

- “โอไมครอน หรือ โอมิครอน?”

- ผลวิจัยญี่ปุ่นชี้โอมิครอนแพร่เชื้อเร็วกว่า เดลตา 4.2 เท่า

 

การกระตุ้นเข็ม 3 ตามหลังวัคซีนเชื้อตายได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารที่เก่าแก่และยอมรับทั่วโลก "VACCINE" เป็นการกระตุ้นด้วย AstraZeneca ได้ผลดี ดังรายละเอียดอ่านได้จากวารสาร https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.11.083 ดังรายละเอียดดังรูป

 

หมอยง เปิดข้อมูล "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ต้านโอมิครอน ชนิดใดได้ผล ชนิดไหนไม่ได้ผล

 

ส่วนการศึกษา การกระตุ้นเข็ม 3 ตามหลังวัคซีนเชื้อ ด้วยวัคซีนชนิดต่างกัน ได้แก่ กระตุ้นด้วยวัคซีนเชื้อตาย (Sinopharm) ไวรัส Vector (AstraZeneca) หรือ mRNA (Pfizer) ที่ระยะเวลา 3 เดือนหลังเข็มที่ 2 ได้ส่งไปในวารสารแล้ว พร้อมกับเผยแพร่ใน MedRxiv https://medrxiv.org/cgi/content/short/2021.12.03.21267281v1 จะเห็นว่าทั้ง 3 วัคซีนที่ใช้กระตุ้นสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นได้ในระดับที่แตกต่างกัน 

 

 

ถ้าวัดภูมิต้านทานต่อ Spike โปรตีน การกระตุ้นด้วย mRNA จะได้ภูมิต้านทานสูงสุด รองลงมาคือ virus Vector แล้วตามด้วยเชื้อตาย

 

วัคซีนเชื้อตายมีส่วนของไวรัสทั้งตัวจึงมี nucleocapsid จึงตรวจพบภูมิต้านทานต่อ nucleocapsid การตรวจวัดซีรั่ม IgA การตอบสนองสูงใน mRNA และไวรัส Vector มากกว่าวัคซีนเชื้อตาย ตามที่เคยกล่าวมาแล้ว วัคซีนเชื้อตายเป็นตัวเริ่มต้นที่ดี แต่เป็นตัวกระตุ้นที่ไม่ดีในการกระตุ้น ควรใช้วัคซีน virus vector หรือ mRNA

 

หมอยง เปิดข้อมูล "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ต้านโอมิครอน ชนิดใดได้ผล ชนิดไหนไม่ได้ผล

 

 

ที่มาเฟซบุ๊ก : หมอยง