“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐกินีบิสเซา

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐกินีบิสเซา

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซาในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐกินีบิสเซา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีบิสเซา ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายอูมารู มุคตาร ซิชโซกู เอ็งบาลอ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซา

 กรุงบิสเซา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีบิสเซา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่ง คำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกินีบิสเซา

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว