“ในหลวง” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติอส.ทพ.เสียชีวิต จ.สงขลา

“ในหลวง” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติอส.ทพ.เสียชีวิต จ.สงขลา

“ในหลวง” ราชินี พระราชทานตะกร้าสิ่งของ แก่ญาติอาสาสมัครทหารพราน(อส.ทพ.) เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

“ในหลวง” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติอส.ทพ.เสียชีวิต จ.สงขลา

วันนี้ (24 ก.ย.64) เวลา 10.00  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพราน ชนะชัย ยอดทอง กำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายขว้างระเบิดแสวงเครื่องใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ อาสาสมัครทหารพราน ชนะชัย ฯ อย่างหาที่สุดมิได้

“ในหลวง” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติอส.ทพ.เสียชีวิต จ.สงขลา

“ในหลวง” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติอส.ทพ.เสียชีวิต จ.สงขลา

“ในหลวง” พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติอส.ทพ.เสียชีวิต จ.สงขลา