'เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ' ทรงสนทนาธรรมกับ'สมเด็จพระสังฆราช' เป็นการส่วนพระองค์

'เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ' ทรงสนทนาธรรมกับ'สมเด็จพระสังฆราช' เป็นการส่วนพระองค์

“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ” ทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับ "สมเด็จพระสังฆราช" เป็นการส่วนพระองค์ ในการนี้ ทรงสักการะและทอดพระเนตรพระพุทธรูป "หลวงพ่อนาค" พระรูปสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

161795572044

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์และข้อความว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการส่วนพระองค์

161795576929

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรงสักการะและทอดพระเนตรพระพุทธรูปหลวงพ่อนาค ภายในพระเจดีย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และทรงสักการะพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ 2 ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มคูหาพระเจดีย์ด้วย

161795580878

161795573225

161795573877