‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเยี่ยมราษฎร มรภ.'สกลนคร'

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเยี่ยมราษฎร มรภ.'สกลนคร'

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" เสด็จฯ เยี่ยม "ราษฎร" ที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก 

160325940551

160325941223

160325941912

160325944562