ไม่รอซีพี! ทร.เดินหน้าเปิดซอง2 'อู่ตะเภา' 2.9 แสนล้าน

ไม่รอซีพี! ทร.เดินหน้าเปิดซอง2 'อู่ตะเภา' 2.9 แสนล้าน

คณะกรรมการคัดเลือกฯ เมืองการบิน เดินหน้าเปิดซองประมูลโครงการต่อเนื่อง หลังศาลปกครองพิจารณายกฟ้อง ปมซองข้อเสนอ "ซีพี" ถูกปฏิเสธ ยันจะเร่งเคาะซอง 2 ด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ แล้วเสร็จ ก.ย.นี้

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยว่า จากการที่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562 ในกรณีเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน ในนามกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครองได้มีคำพิพากษายกฟ้อง การพิจารณาของศาลปกครองกลาง สรุปสาระสำคัญไว้ว่า การปฏิบัติในการยื่นและรับซองของคณะกรรมการคัดเลือกฯ มิได้มีลักษณะที่ขัดแย้งกับเอกสารการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) แต่ประการใด

ดังนั้น การพิจารณาไม่รับเอกสารกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ที่มาถึงภายหลังเวลา 15.00 น. จึงเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามเอกสารการคัดเลือกเอกชนที่ระบุไว้ในข้อที่ 31(3) และชอบด้วยกฎหมายแล้ว มิเช่นนั้นจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเอกชนรายใดรายหนึ่ง และทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเอกสารการคัดเลือกเอกชนครบถ้วนถูกต้อง

ในวันนี้ (27 ส.ค.) คณะกรรมการคัดเลือกได้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการพิพากษาของศาล รวมถึงการพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไป ซึ่งการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเก ณฑ์ขั้นตอน และข้อกำหนดเอกสารการคัดเลือกเอกชนแล้ว จะต้องพิจารณาในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกยังติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการ กล่าวคือ การรับทราบความก้าวหน้าการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ) และผลการบรรยายสรุปของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอของทั้ง 3 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนต่อไป โดยคาดว่า จะประเมินข้อเสนอฯ แล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2562