บริษัทในเครือ PSL เข้าถือหุ้นใหญ่ VL รวมเป็นสัดส่วน 10% ขยับขึ้นอันดับที่ 2

บริษัทในเครือ PSL เข้าถือหุ้นใหญ่ VL รวมเป็นสัดส่วน 10% ขยับขึ้นอันดับที่ 2

บ.บงกช โฮลดิงส์ ในเครือ บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) เผยมีหุ้นเพิ่มใน บมจ.วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) ขยับพรวดจาก สัดส่วน 3.01% กลายเป็น 10.01% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ขณะที่ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ยังคงสัดส่วนไว้ที่ 40.61%

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่

VL ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.น้ำมันดิบ 2.น้ำมันเตา 3.น้ำมันใส 4.น้ำมันหล่อลื่น และ 5.น้ำมันปาล์ม

อ้างถึงแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจำวันที่ 23 พ.ค.2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้รับรายงานมาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์ของ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายงานโดย บริษัท บงกช โฮลดิงส์ จำกัด ทั้งนี้ ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทในเครือ PSL เข้าถือหุ้นใหญ่ VL รวมเป็นสัดส่วน 10% ขยับขึ้นอันดับที่ 2
 

ส่งผลให้ บริษัท บงกช โฮลดิงส์ จำกัด ซึ่งเดิมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ถือครอง 35,594,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.01% กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ถือครอง 118,542,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.01% ส่วน นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับแรก ถือครอง 480,714,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 40.61%

อนึ่ง บริษัท บงกช โฮลดิงส์ จำกัด จัดตั้งเมื่อ 30 พ.ย.2566 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมี บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ถือหุ้น 99.99% ที่เหลือ 0.01% ถือหุ้นโดยบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์   ศิลาวงษ์