กสิกรไทย จัดฟอรัม EARTH JUMP 2024 ยกระดับธุรกิจไทย สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

กสิกรไทย จัดฟอรัม EARTH JUMP 2024 ยกระดับธุรกิจไทย สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

กสิกรไทยจัดฟอรัมใหญ่ EARTH JUMP 2024 รวมวิทยากรระดับโลกและไทย ชี้เป็นสัญญาณดีร่วมยกระดับธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ นักธุรกิจกว่า 2,000 คนร่วมงาน

กสิกรไทยจัดงาน “EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นสัญญาณที่ดีของธุรกิจไทยที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อภาวะโลกเดือดซึ่งจะส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ

กสิกรไทย จัดฟอรัม EARTH JUMP 2024 ยกระดับธุรกิจไทย สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษฉายภาพเป้าหมาย และทิศทางของประเทศในเรื่องของพลังงานสะอาด พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำระดับโลก และไทยกว่า 40 ท่านร่วมกันให้ความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจ และสังคมไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนได้รับความรู้ในทุกมิติ ทั้งโอกาส กฎเกณฑ์ มาตรการต่างๆ การสนับสนุนการเงินของธนาคาร รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จากธุรกิจที่ปรับตัวแล้ว เพื่อพร้อมรับมือ และปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานฉายภาพเป้าหมาย และทิศทางของประเทศในเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อน จากการเดินทางไปพบนักลงทุนจะเห็นว่านักลงทุนที่จะลงทุนในต่างประเทศสิ่งที่สนใจคือ สิทธิประโยชน์จากการลงทุน ความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

 และพลังงานสะอาด เราจะเห็นว่าประเทศที่เจริญแล้ว มีการใช้พลังงานสะอาดมากกว่าประเทศกำลังพัฒนา ประเทศไทยก็ต้องการพลังงานสะอาดจึงต้องเริ่มคิด และลงมือทำ ซึ่งการจะลดก๊าซคาร์บอนในไทยได้นั้นต้องให้ความรู้ทั้งภาคประชาชน และภาคธุรกิจ และในส่วนของภาคการเงินก็มีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนจึงต้องได้รับการสนับสนุนทั้งเงินกู้ และตลาดทุน 

ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้ทำเรื่องนี้มานาน และมีการสนับสนุนเงินกู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็จะมีการออก Sustainability-Linked Bond เพื่อผลักดันให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดำเนินนโยบายที่สร้างความยั่งยืน โดยในปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ เข้าใจเรื่องนี้ดี

แต่ความน่าเป็นห่วงอยู่ที่ Supply Chain ถ้าไม่สามารถดึงเข้ามาอยู่ในปรัชญาเดียวกันได้ การส่งออกก็จะยากส่งสินค้าไปขายต่างประเทศก็จะถูกปฏิเสธ ดังนั้นสินเชื่อสีเขียวจึงสำคัญที่จะต้องมีเงินทุนในการให้ธุรกิจปรับเปลี่ยน เพราะเราจะทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้

 

กสิกรไทย จัดฟอรัม EARTH JUMP 2024 ยกระดับธุรกิจไทย สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวภายในงานว่า อัตราการเติบโตของ GDP ในหลายๆ ประเทศ นั้นสวนทางกับอัตราการปล่อยคาร์บอนเป็นอย่างมากคือ ยิ่งมีการเติบโตของจีดีพีสูงขึ้นเท่าไร อัตราการปล่อยคาร์บอนยิ่งน้อยลงเท่านั้น เนื่องมาจากการตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่มาอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้มีการปรับตัว และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ประกอบกับศักยภาพด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อวางรากฐานด้านโครงสร้างต่างๆ ให้สามารถต่อยอด และสร้างโอกาสได้อย่างหลากหลาย 

ขณะที่ประเทศไทย มีแนวโน้มส่งสัญญาณบวกเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เห็นการฟื้นตัวของ GDP กลับมา สวนทางกับการปล่อยคาร์บอนที่ลดน้อยลง นับเป็นข่าวดีที่แสดงเห็นว่าทุกภาคส่วนเริ่มให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด

การที่เราจะนำพาประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้ ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน และการทำงานร่วมกันก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดกติกากลางขึ้นมาร่วมกันในปีนี้ ภาพนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ 

ธนาคารรู้ดีว่าการสนับสนุนให้ธุรกิจตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่สำคัญ ธนาคารจึงจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้ทิศทางเป้าหมายของประเทศ กติกาด้านภาษีทั้งภายใน และต่างประเทศ ตลอดจนกติกาด้านการเงิน และการลงทุน รวมถึงการแชร์ประสบการณ์การปรับตัวจากธุรกิจต่างๆ ที่ได้ลงมือทำ และเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ 

พร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรระดับโลก และไทยอีกกว่า 40 ท่านมาร่วมให้ความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจ และสังคมไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยผู้ร่วมงานได้รับฟังเนื้อหาเข้มข้นผ่าน 2 เวทีคู่ขนาน ทั้งทิศทาง และเป้าหมายของประเทศ กติกาด้านภาษีทั้งภายใน และต่างประเทศ

ตลอดจนกติกาด้านการเงิน และการลงทุน รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จากธุรกิจที่ปรับตัวแล้ว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลงมือปรับเปลี่ยนธุรกิจ และยังมีกิจกรรม Business Clinic ที่ธุรกิจสตาร์ตอัป และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจลงทะเบียนกว่า 70 บริษัท เพื่อรับคำปรึกษาธุรกิจแบบเอ็กคลูซีฟตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าเพื่อให้ธุรกิจปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำได้จริง

โดยธุรกิจสตาร์ตอัปให้ความสนใจปรึกษาเรื่องกฎหมายกับ McKinsey & Company มากที่สุด ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจปรึกษาในหัวข้อ Decarbonize Advisory by KBank, Solar Panel Installation by SCG และ Sustainable Packaging Solution by SCGP ตามลำดับ

ซึ่งสะท้อนว่าธุรกิจไทยบางส่วนมองเห็นโอกาส และพร้อมแล้วที่จะลงมือทำ โดยงานในวันนี้มีผู้สนใจร่วมงานตลอดทั้งวันกว่า 2,000 คน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ธุรกิจไทยเริ่มมีการปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำมากขึ้น ธนาคารกสิกรไทยหวังว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อคว้าโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนได้สำเร็จ

สำหรับงาน EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action เป็นการจัดงานแบบ Carbon Neutral Event มีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในงานทั้งหมดเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา และได้รับการสนับสนุนการออกแบบ ผลิตโครงสร้างนิทรรศการและวัสดุตกแต่งการจัดงานทั้งหมดจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ได้อีกเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์