ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค.67 ตลอดวันปรับ 6 ครั้ง เช็กราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค.67 ตลอดวันปรับ 6 ครั้ง เช็กราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค.67 ตลอดวันปรับ 6 ครั้ง อัปเดต ราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด ราคาทองแท่ง ขายออก 40,650.00 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,150.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค.67 อัปเดต ราคาทอง ล่าสุด ตามประกาศล่าสุด ณ เวลา 15:52 น. ของ สมาคมค้าทองคำ ตามประกาศ ครั้งที่ 6 ทำให้ ราคาทองคำ ตลอดทั้งวันปรับบวก 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาทองคำวันนี้ 27 พ.ค.67 มีดังนี้

ราคาทองคำรูปพรรณ 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 39,825.32 บาท และขายออกที่ราคา 41,150.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง ในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 40,550.00 บาท ขายออก 40,650.00 บาท

ราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 2,345.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค.67 ตลอดวันปรับ 6 ครั้ง เช็กราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด

 

สรุป ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค.67

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09:03 น. [+50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,500.00 บาท ขายออกบาทละ 40,600.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,764.68 บาท ขายออกบาทละ 41,100.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 2 เวลา 09:50 น. [+50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,550.00 บาท ขายออกบาทละ 40,650.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,825.32 บาท ขายออกบาทละ 41,150.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 3 เวลา 10:01 น. [+50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,600.00 บาท ขายออกบาทละ 40,700.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,870.80 บาท ขายออกบาทละ 41,200.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 4 เวลา 11:16 น. [-50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,550.00 บาท ขายออกบาทละ 40,650.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,825.32 บาท ขายออกบาทละ 41,150.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 5 เวลา 11:38 น. [-50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,500.00 บาท ขายออกบาทละ 40,600.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,764.68 บาท ขายออกบาทละ 41,100.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 6 เวลา 15:52 น. [+50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,550.00 บาท ขายออกบาทละ 40,650.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,825.32  บาท ขายออกบาทละ 41,150.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค.67 ตลอดวันปรับ 6 ครั้ง เช็กราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด