ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

กรุงไคโร

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์

ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีมิตรภาพที่สนิทแน่นแฟ้นต่อกันเสมอมา ข้าพเจ้า เชื่อมั่นว่า ประเทศเราทั้งสองจะสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว