ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติเบลเยียม

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติเบลเยียม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ความว่า 

 

สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม

กรุงบรัสเซลส์

ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพร ชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และ ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียม

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ประเทศของเราทั้งสอง จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งแสวงหาโอกาส ที่จะพัฒนาความร่วมมือให้เจริญงอกงาม อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว