ภูเก็ต ยกเลิกประกาศ "ถอดแมสก์" ภายใต้ 4 เงื่อนไข เช็กประกาศล่าสุด

ภูเก็ต ยกเลิกประกาศ "ถอดแมสก์" ภายใต้ 4 เงื่อนไข เช็กประกาศล่าสุด

ภูเก็ต ยกเลิกประกาศ "ถอดแมสก์" ภายใต้ 4 เงื่อนไข เช็กประกาศล่าสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จ.ภูเก็ต ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกประกาศประเด็น "ถอดแมสก์" ภายใต้ 4 เงื่อนไข ประกอบด้วย

1.ขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม

2.ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

3.ออกกำลังกาย อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

4.บริเวณชายหาด สวนสาธารณะหรือ สนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

ล่าสุด ภูเก็ต ได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงคำสั่งยกเลิกจากที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ถอดแมสก์" ภูเก็ตประกาศแล้ว ทำได้ภายใต้ 4 เงื่อนไข

- "ถอดแมสก์" มีจังหวัดไหน ถอดหน้ากากได้หรือยัง? อัปเดตมาให้ล่าสุด

- "ถอดแมสก์" คาดนำร่องก่อน 31 จังหวัด ที่ไหนบ้าง เช็กเลย

- 31 จังหวัดนำร่อง "ถอดแมสก์" บิ๊กแจ๊สลั่นปทุมธานีพร้อมแล้ว

 

โดยคำสั่ง จังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สาระสำคัญโดยเฉพาะประเด็น "ถอดแมสก์" หรือหน้ากากอนามัย ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

 

และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ คือ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและ ป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 

 

ยกเว้น ให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ภูเก็ต ยกเลิกประกาศ "ถอดแมสก์" ภายใต้ 4 เงื่อนไข เช็กประกาศล่าสุด  

 

ภูเก็ต ยกเลิกประกาศ "ถอดแมสก์" ภายใต้ 4 เงื่อนไข เช็กประกาศล่าสุด

 

ข้อมูลจาก : คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565 , ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต