จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในไทย จาก THE Impact Ranking

จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในไทย จาก THE Impact Ranking

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผงาดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทย ปีที่ 3 ติดต่อกัน และ Top 16 ของโลกที่สร้าง Impact ต่อสังคมสูงที่สุด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เพจ Chulalongkorn University ประกาศความสำเร็จ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง (SDGs Impact)  โดย THE Impact Ranking ปี 2022 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจให้มหาวิทยาลัยไทยอีกครั้งด้วยการครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และอันดับที่ 16 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 1,524 แห่งทั่วโลก จาก 110 ประเทศ ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่โดดเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับตามเป้าหมายของ SDG มีดังนี้

  • SDG 3 – Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ได้อันดับที่ 16 จาก 1,101 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 1 อันดับ
  • SDG 9 – Industry Innovation and Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) ได้อันดับที่ 26 จาก 785 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ
  • SDG 14 – Life Below Water (ทรัพยากรทางทะเล) ได้อันดับที่ 26 จาก 452 มหาวิทยาลัย
  • SDG 15 – Life on Land (ระบบนิเวศบนบก) ได้อันดับที่ 16 จาก 521 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ
  • SDG 17 – Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ได้อันดับที่ 10 จาก 1,438 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings 2022 สะท้อนถึงการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้าน SDGs Impact ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง