ในหลวง พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทหาร

ในหลวง พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทหาร

ในหลวง ราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร เฝ้าฯ รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ในหลวง พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทหาร

วันนี้ (20 เม.ย65) เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่ รวมผู้เข้ารับทั้งสิ้น จำนวน 361 ราย

ในหลวง พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทหาร ในหลวง พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทหาร ในหลวง พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทหาร

ในหลวง พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทหาร ในหลวง พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทหาร