อุทยานแห่งชาติ 155 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้เข้าฟรี 3 มิถุนายน 2565 เช็กเลย

อุทยานแห่งชาติ 155 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้เข้าฟรี 3 มิถุนายน 2565 เช็กเลย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ทางด่วนฟรี" ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 3 มิ.ย.65 นี้ รีบเช็กเลย

- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ประกาศปิดการท่องเที่ยวยาว 5 เดือน

- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม

 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ และค่ายานพาหนะทั่วประเทศ สำหรับบุคคลชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 

ตลอดจนด้านนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 155 แห่ง โดยการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และค่ายานพาหนะ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 8 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547

 

กรมอุทยานแห่งชาติ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจองการเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ สแกนไทยชนะเข้าออกทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง เพื่อให้สามารถพักผ่อน เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติอย่างปลอดภัย ไร้กังวล

 

 

โดยในวันหยุดดังกล่าว ติดช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนส่วนใหญ่จึงมักถือโอกาสนี้พาลูกหลานและคนในครอบครัว ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีความร่มรื่น ทัศนียภาพ และบรรยากาศสวยงาม กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

 

อุทยานแห่งชาติ 155 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้เข้าฟรี 3 มิถุนายน 2565 เช็กเลย