ปิดอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 4 เกาะปิด 4 เดือน ถ้ำมรกต 1 เดือน

ปิดอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 4 เกาะปิด 4 เดือน ถ้ำมรกต 1 เดือน

นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ได้ลงนามประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยมี 4 เกาะปิด 4 เดือน ถ้ำมรกต 1 เดือน

นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ได้ลงนามประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งดำเนินการขี้นทุกปีในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะตรงกับหน้ามรสุมของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม

- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ประกาศปิดการท่องเที่ยวยาว 5 เดือน

 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในครั้งนี้ ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก และเกาะแหวน ช่วงเวลาปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 หรือปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 4 เดือน

 

และบริเวณถ้ำมรกตหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดตรัง จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565 หรือจะปิดให้บริการ 1 เดือนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมที่จะเกิดคลื่นลมรุนแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้

 

การประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ดังกล่าว ดำเนินการขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องอากาศในแต่ละฤดูกาล และความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร ตลอดจนมีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรม หรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

 

ที่สำคัญก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวเป็นระยะเวลาถึง 4 เดือน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว เป็นหน้ามรสุม อันไม่เหมาะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวทางทะเล เพราะมีฝนตกหนัก และมีคลื่นลมแรง โดยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีกำหนดเปิดให้บริการท่องเที่ยวและพักแรมอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อเตรียมรับช่วงเปิดไฮซีซั่นหน้า