อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูฟื้นฟูธรรมชาติในช่วงฤดูฝน และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประจำปี 2565 ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประจำปี 2555

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากรเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวรวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวมีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวดังนั้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงจะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 

 สำหรับท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน(เชิงเขา) ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติทั้งนี้ปีการท่องเที่ยว 2566วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566นักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าไปใช้บริการได้ล่วงหน้าทั้งบ้านพักเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรมผ่านเว็บของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่nps.dnp.go.thโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงโทรศัพท์หมายเลข 042- 810- 833 และหมายเลข 042 -810- 834