"ทางด่วนฟรี" ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 3 มิ.ย.65 นี้ รีบเช็กเลย

"ทางด่วนฟรี" ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 3 มิ.ย.65 นี้ รีบเช็กเลย

"ทางด่วนฟรี" การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"ทางด่วนฟรี" การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ได้แก่ 

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน 
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน 
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

 

ซึ่งเป็น วันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

 

ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

"ทางด่วนฟรี" ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 3 มิ.ย.65 นี้ รีบเช็กเลย