ปิดอุทยานหาดเจ้าไหม 4 เดือน ช่วงมรสุม พักฟื้นแหล่งท่องเที่ยว

ปิดอุทยานหาดเจ้าไหม 4 เดือน ช่วงมรสุม พักฟื้นแหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ประกาศปิด 4 เกาะท่องเที่ยว รวม 4 เดือน และ “ถ้ำมรกต” หนึ่งในสุดอันซีนของเมืองตรัง 1 เดือน เพื่อความปลอดภัยในช่วงมรสุม ที่มีคลื่นลมแรง และเพื่อพักฟื้นแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ได้ลงนามประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งดำเนินการขี้นทุกปี ในช่วงโลว์ซีซั่น หรือช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ที่จะตรงกับหน้ามรสุมของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่จะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในครั้งนี้ ได้แก่ บริเวณเกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก และเกาะแหวน ช่วงเวลาปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 หรือปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 4 เดือน และบริเวณถ้ำมรกต หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดตรังจะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 -30 กันยายน 2565 หรือจะปิดให้บริการเพียงแค่ 1 เดือน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุม ที่จะเกิดคลื่นลมรุนแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้

การประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ดังกล่าว ดำเนินการขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องอากาศในแต่ละฤดูกาล และความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร ตลอดจนมีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรม หรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ที่สำคัญก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว เป็นระยะเวลาถึง 4 เดือน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว 

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว เป็นหน้ามรสุม อันไม่เหมาะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวทางทะเล เพราะมีฝนตกหนัก และมีคลื่นลมแรง โดยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีกำหนดเปิดให้บริการท่องเที่ยวและพักแรมอีกครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อเตรียมรับช่วงเปิดไฮซีซั่นหน้า