ออมสิน จัดโปร 'เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน' รับดอก 1.53 % ต่อปี ไม่เสียภาษี

ออมสิน จัดโปร 'เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน' รับดอก 1.53 % ต่อปี ไม่เสียภาษี

ธนาคารออมสิน เอาใจสายออม ด้วยโปร เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และ 11 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง 1.53% ต่อปี ไม่เสียภาษี ทั้งระยะสั้นและเงินฝากระยะยาว เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67 เช็กเงื่อนไขการฝากเงินที่นี่

ธนาคารออมสิน เอาใจสายออม ด้วยโปร “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน” รับดอกเบี้ยสูง 1.53% ต่อปี และ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน" รับดอกเบี้ยสูง 1.82% ต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67


ออมสิน จัดโปร \'เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน\' รับดอก 1.53 % ต่อปี ไม่เสียภาษี

เงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และ 11 เดือน มีดังนี้

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคิดดอกเบี้ย และผลตอบแทน

 • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน รับดอกเบี้ย ร้อยละ 1.53 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.80 ต่อปี)
 • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับดอกเบี้ย ร้อยละ 1.82 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.14 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียน (คลิก)

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ วันถอนในอัตราต่ำสุด

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

การลงรับดอกเบี้ย

 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

ออมสิน จัดโปร \'เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน\' รับดอก 1.53 % ต่อปี ไม่เสียภาษี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารออมสิน (คลิก)