ออมสิน ให้ผ่อนบ้าน ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน Top Up กู้ซื้อของตกแต่งบ้านได้

ออมสิน ให้ผ่อนบ้าน ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน Top Up กู้ซื้อของตกแต่งบ้านได้

ธนาคารออมสิน เอาใจคนอยากมีบ้าน ด้วยสินเชื่อ “บ้านออมสินเพื่อคนไทย” ให้ผ่อนบ้านล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน และสินเชื่อ Top Up กู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน เช็กรายละเอียด เงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน เอาใจคนอยากมีบ้าน ด้วยสินเชื่อ “บ้านออมสินเพื่อคนไทย” ให้ผ่อนบ้านล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน และสินเชื่อ Top Up กู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านได้

ออมสิน ให้ผ่อนบ้าน ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน Top Up กู้ซื้อของตกแต่งบ้านได้

สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย 

 • สำหรับ ซื้อ/ปลูกสร้าง วงเงินกู้ไม่เกิน 7 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรก 1.950% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.950% ต่อปี
 • ผ่อนปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,500 บาท/เดือน
   

สินเชื่อ Top Up กู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย

 • ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.490% ต่อปี
 • ผ่อนล้านละ 4,000 บาท/เดือน 3 ปีแรก
 • ระยะเวลายื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67 หรือจนกว่าครบวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท 
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 30 ม.ค. 68

 

สมัครขอสินเชื่อ (คลิก) หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

เงื่อนไขการยื่นกู้สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย 

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 1.950% - 6.345% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.735% - 5.264% % ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • เงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อเคหะปีที่ 1 ล้านละ 2,500 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 3,500 บาท/เดือน ปีที่ 3 ล้านละ 4,500 บาท/เดือน หลังจากนั้น 8,100 บาท/เดือน ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 563,100 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี
 • เงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อ Top Up ปีที่ 1 – 3 ล้านละ 4,000 บาท/เดือน หลังจากนั้น 8,400 บาท/เดือน ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 627,700 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี

ออมสิน ให้ผ่อนบ้าน ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน Top Up กู้ซื้อของตกแต่งบ้านได้

 

รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th