เช็กด่วน! มาตรการ 'สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม' ช่วยลูกหนี้ 4 กลุ่ม

เช็กด่วน! มาตรการ 'สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม' ช่วยลูกหนี้ 4 กลุ่ม

เช็กด่วน! 'ออมสิน' เปิดให้กู้โครงการ 'สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม' ลดดอกเบี้ย ช่วยลูกหนี้ 4 กลุ่ม เปิดให้ยื่นขอกู้ 23 เม.ย.นี้

วันที่ 19 เมษายน 2567 'ธนาคารออมสิน' เปิดให้กู้โครงการ 'สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม' ตั้งเป้า แก้หนี้ครัวเรือน ตามนโยบายรัฐ ลดดอกเบี้ย 4 กลุ่มสินเชื่อ ช่วยลูกหนี้บัตรเครดิต , ลูกหนี้ P-Loan , ลูกหนี้นาโนไฟแนนซ์ และ ลูกหนี้สินเชื่อบ้าน

 

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐ และสอดรับกับบทบาทธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารจึงพิจารณาออกมาตรการรีไฟแนนซ์ ภายใต้โครงการ 'สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม' รับรีไฟแนนซ์หนี้เดิม (ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อใหม่) เพื่อช่วยลดภาระแก่ลูกหนี้ 4 กลุ่ม ด้วยหลักเกณฑ์ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมเงื่อนไขพิเศษอื่น ตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนลดภาระการชำระหนี้ ผ่อนสบายมากขึ้น หรือผู้ที่รีไฟแนนซ์แล้วแต่ประสงค์ผ่อนชำระเงินงวดเท่าเดิม ก็จะตัดเงินต้นมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยลดลง ทำให้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้น โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ทั้ง 4 มาตรการ ดังนี้

 

 

1. Re-Card : รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิต
 

 • เพื่อไปชำระหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงิน หรือ Non-Bank อื่น โดยการรีไฟแนนซ์/รวมหนี้บัตรเครดิตมาผ่อนชำระกับธนาคารออมสินในรูปแบบเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan) 
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท 
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

2. Re P-Loan : รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan : P-Loan)

 • เพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล P-Loan ของสถาบันการเงิน หรือ Non-Bank อื่น 
 • วงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิม สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท 
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

3. Re-Nano : รับรีไฟแนนซ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

 • เพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อ Nano Finance ที่กู้ไปเพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพ 
 • วงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิม สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท 
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี 
 • ธนาคารออมสินร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการค้ำประกันการกู้

 

4. Re-Home : รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น วงเงินกู้ 1-5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.95% ต่อปี
 • เงื่อนไขพิเศษผ่อนต่ำ ปีที่ 1 ผ่อนชำระเงินงวดล้านละ 3,000 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 4,000 บาท/เดือน และปีที่ 3 ล้านละ 5,000 บาท/เดือน

 

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน สนับสนุนนโยบายรัฐในการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน ให้สามารถมีเงินเหลือใช้สอยดำรงชีพโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมถึงส่งเสริมการปลูกฝังทัศนคติการกู้เงินเท่าที่จำเป็นและผ่อนไหว โดยมาตรการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ 'โครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม' เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน เปิดให้ยื่นขอกู้ได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567

 

เช็กด่วน! มาตรการ \'สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม\' ช่วยลูกหนี้ 4 กลุ่ม