ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องทาง ไทม์ไลน์รับสิทธิ์ล่าสุด

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องทาง ไทม์ไลน์รับสิทธิ์ล่าสุด

อัปเดตตรวจสอบการลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ล่าสุด ไทม์ไลน์รับสิทธิ์ล่าสุด ย้ำ!! ผู้ผ่านคุณสมบัติ ต้องลงทะเบียนทุกคน มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์

อัปเดตตรวจสอบการลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ล่าสุด (21 มี.ค.2566) กระทรวงการคลัง มีการเผยช่องช่องทาง ไทม์ไลน์รับสิทธิ์ล่าสุดในการรับสิทธิ์บรรเทาฯ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่เลย ย้ำ!! ผู้ผ่านคุณสมบัติ ต้องลงทะเบียนทุกคน มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์

ความคืบหน้าการพิจารณายืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ล่าสุดจาก กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 10,058,399 ราย ขณะเดียวกัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ยังจะเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 เมษายน 2566 ตามเดิม แม้รัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม

การรับสิทธิ์บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สามารถตรวจสอบได้ที่นี่
คุณสมบัติ

- ต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

- ยืนยันตัวตน (e-KYC) เรียบร้อยแล้ว 

 • ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่ประสงค์รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน 

- สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ หรือ สำนักงานผู้ให้บริการในพื้นที่ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ ผ่าน เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1130

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องทาง ไทม์ไลน์รับสิทธิ์ล่าสุด

 

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่าน เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1129

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องทาง ไทม์ไลน์รับสิทธิ์ล่าสุด

 

3.กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 089-848-1284

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องทาง ไทม์ไลน์รับสิทธิ์ล่าสุด

 

4.สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) สามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1125

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องทาง ไทม์ไลน์รับสิทธิ์ล่าสุด

 

5.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1662

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องทาง ไทม์ไลน์รับสิทธิ์ล่าสุด

 

มาตรการบรรเทาฯ กำหนดให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน
 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- รับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ต้องลงทะเบียนด้วย

- ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทุกช่องที่นี่ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เงื่อนไขครบจบ

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มีเงินเข้า อัปเดตสิทธิ์ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

 

เงื่อนไข

สวัสดิการค่าไฟฟ้า

 • สนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน ผู้รับสิทธิต้องรับภาระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมด

สวัสดิการค่าน้ำประปา

 • หากใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท
 • หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน ผู้รับสิทธิต้องรับภาระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมด

กระทรวงการคลัง สนับสนุนค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ให้แก่ผู้ให้บริการโดยตรง ตามมูลค่าที่ผู้ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขมาตรการบรรเทาฯ โดยผู้ได้รับสิทธิไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่าบริการก่อน

ไทม์ไลน์การได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา

1.ค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้านครหลวง 

 • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือนเมษายน 2566"

2.ค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือนเมษายน 2566"

3.ค่าไฟฟ้า - กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

 • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือนเมษายน 2566"

4.ค่าน้ำประปา - การประปานครหลวง

 • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือนเมษายน 2566"

5.ค่าน้ำประปา - การประปาส่วนภูมิภาค

 • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือนเมษายน 2566"

กรณีลงทะเบียนสำเร็จหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละหน่วยงาน จะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ ค่าบริการในเดือนถัดไป และไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

 

cr : กระทรวงการคลัง