รับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ต้องลงทะเบียนด้วย

รับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ต้องลงทะเบียนด้วย

รับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ต้องลงทะเบียนด้วย

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ล่าสุด นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง ณ 15 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ จำนวน 8,948,121 คน มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 1,014,730

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ซึ่งต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน โดยมีเงื่อนไขได้รับสิทธิ  1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน คือ

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียง 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปา โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

 

รับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ \'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\' ต้องลงทะเบียนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

ลงทะเบียนรับสิทธิลด "ค่าไฟฟ้า"

1. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่าน เว็บไซต์  เบอร์ติดต่อ 1130

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1129  

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 086-848-1284 

 

ลงทะเบียนลด "ค่าน้ำ"

 

 

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”