บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มีเงินเข้า อัปเดตสิทธิ์ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มีเงินเข้า อัปเดตสิทธิ์ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด (18 มี.ค.2566) ซึ่งวันนี้จะมีการโอนเงินเข้างวดที่ 2 ของเดือนมีนาคม อัปเดตสิทธิลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานี้สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จโครงการฯ รอบใหม่

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด (18 มี.ค.2566) ซึ่งวันนี้จะมีการโอนเงินเข้างวดที่ 2 ของเดือนมีนาคมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่นี่เลย 

สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ผู้ถือบัตรฯรายเดิมจะยังสามารถได้รับสิทธิ์และจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การเริ่มใช้สิทธิโครงการฯในรอบใหม่ที่จะผูกกับบัตรประชาชนแทน

 

การโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินให้ผู้ถือบัตรฯ 3 งวด และวันนี้จะโอนเข้าเป็นงวดที่ 2 ของเดือน

รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
 • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มีเงินเข้า อัปเดตสิทธิ์ลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายเก่า)

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการ "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 (รายเก่า) จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย

สามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายใหม่)

ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯได้ทุกคน แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

 

ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรรับบริการอยู่ ดังนี้

 • ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า

1. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1130

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1129  

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 086-848-1284 

 • ลงทะเบียนลดค่าน้ำ

1.การประปาส่วนภูมิภาค (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1125

2.การประปานครหลวง (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1662

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ เริ่มได้รับสิทธิเมื่อไหร่?

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 
 • ลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.
 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ การประปานครหลวง (กปน.) หรือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566

ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 สามารถตรวจสอบการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์