ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทุกช่องที่นี่ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เงื่อนไขครบจบ

ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทุกช่องที่นี่ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เงื่อนไขครบจบ

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เริ่มได้รับสิทธิเมื่อไหร่ สามารถดูเงื่อนไขที่นี่เลย

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เริ่มได้รับสิทธิเมื่อไหร่ สามารถดูเงื่อนไขที่นี่เลย ซึ่งมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานี้สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จ

 

กระทรวงการคลัง เผยข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 8,948,121 ราย และสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา จะต้องลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ ขอรับสิทธิใหม่ทุกคนและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่ ดังนี้

 

 

ลงทะเบียนค่าไฟ

1.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ ผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1130

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทุกช่องที่นี่ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เงื่อนไขครบจบ

 

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1129

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทุกช่องที่นี่ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เงื่อนไขครบจบ

 

3.กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทุกช่องที่นี่ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เงื่อนไขครบจบ

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ

1.สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) สามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1125

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทุกช่องที่นี่ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เงื่อนไขครบจบ

 

2.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1662

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทุกช่องที่นี่ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เงื่อนไขครบจบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ เริ่มได้รับสิทธิเมื่อไหร่?

  • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 
  • ลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.
  • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ การประปานครหลวง (กปน.) หรือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566

 

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวันรวมวันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกวันรวมวันเสาร์ อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่ เว็บไซต์ welfare.mof