ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 57.85 สงขลา 57.60 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 58.05 สงขลา 57.80 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 37.25 สงขลา 37.00 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 37.45 สงขลา 37.20

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565