พาณิชย์​ปลุกกระแส 'บริโภคข้าวไทย'​!!

ปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลง โดยเมื่อปี 2561 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กก./คน/ปี แต่ตอนนี้เหลือเพียง 75 กก./คน/ปี หรือลดลงกว่า 25%

 

อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม  ระบุ ปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลง โดยเมื่อปี 2561 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กิโลกรัม/คน/ปี แต่ตอนนี้เหลือเพียง 75 กิโลกรัม/คน/ปี หรือลดลงกว่า 25% โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานที่กินข้าวเฉลี่ยเพียง 72 กิโลกรัม/คน/ปี เท่านั้น และในกรุงเทพฯ การบริโภคข้าวลดลงเหลือ 50 กิโลกรัม/คน/ปี​ จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน​จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ทั้งนี้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย สามารถทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท/ปี

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์