สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องตรวจคุณสมบัติอีกครั้ง

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องตรวจคุณสมบัติอีกครั้ง

เช็กอัปเดต เกาะติดรายงานต่อเนื่อง สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจนรอบใหม่ ลงทะเบียน ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องตรวจคุณสมบัติอีกครั้ง

กระแสความสนใจของประชาชน เรื่องนี้ต้องอัปเดตติดตาม สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจนรอบใหม่ กรณีลงทะเบียน ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องตรวจคุณสมบัติอีกครั้งหรือไม่อย่างไร

ตัวเลขการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า บัตรคนจน มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ลงทะเบียนกว่า 19 ล้านคน ซึ่งกว่าจะถึงวันสุดท้าย วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ของการลงทะเบียนสิ้นสุด คงมากกว่านี้อย่างแน่นอน และผู้ยื่นลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแบบออนไลน์ คลิกที่นี่ จะพบข้อความ สถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” หมายถึงการยื่นข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ลงทะเบียนถึงกระทรวงการคลังแล้ว
 

 

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องตรวจคุณสมบัติอีกครั้ง

 

 

ต่อมา การประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะพบว่า ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว

  • กรณี ผ่านการตรวจสอบ เป็น “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” 

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

  • กรณี ไม่ผ่านการตรวจสอบ เป็น “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” 

เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น
และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

 

ทั้งกรณี ผ่าน-ไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องหากมีความเปลี่ยนแปลง

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องตรวจคุณสมบัติอีกครั้ง

สำหรับความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 กันยายน 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 19.3 ล้านราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9.7 ล้านราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 9.6 ล้านราย

สำหรับ สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดังนี้

- ค่าซื้อสินค้า 200 - 300 บาท
- ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
- ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
- เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 - เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

อ้างอิง - กระทรวงการคลัง และ กรุงเทพธุรกิจ