เช็กสถานะการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมแนวทางการแก้ไขข้อมูล

เช็กสถานะการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมแนวทางการแก้ไขข้อมูล

เช็กสถานะการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบที่ 3 หากแสดง "สถานะไม่สมบูรณ์" ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง และต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่เท่าไหร่ ?

ติดตามความคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่หลังจาก กระทรวงการคลัง เปิดรับลงทะเบียนไปวันแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นั้น 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (โครงการฯ) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5-30 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 19,381,909 ราย โดยเป็น

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,760,916 ราย
 • ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 9,620,993 ราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (โครงการฯ) ปี 2565 ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 - 22 กันยายน 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 14,003,943 ราย

 

เช็กสถานะการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมแนวทางการแก้ไขข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า

- มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 12,519,900 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน จะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566

- ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,484,043 ราย

 • กรณี ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น

โดยให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (คลิก) หรือ (คลิก

โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวัน เดือน ปีเกิด ดังภาพนี้

เช็กสถานะการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมแนวทางการแก้ไขข้อมูล

กรณี ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน ระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2565 และมีสถานะการลงทะเบียนแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” หรือผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 22 กันยายน 2565 ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 23 – 29 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์(คลิก) หรือ (คลิก) หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

 

ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน

 • ลงทะเบียนช่วงวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ระกาศผล 16 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ประกาศผล 23 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

เช็กสถานะการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมแนวทางการแก้ไขข้อมูล

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ

โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง