ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบเช็กเลย

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบเช็กเลย

(1 ต.ค.2565) กระทรวงการคลัง สรุปผล ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-22 กันยายน 2565

(1 ต.ค.2565) กระทรวงการคลัง สรุปผล ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-22 กันยายน 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" มีจำนวนทั้งสิ้น 14,003,943 รายด้วยกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด โสด-มีคู่สมรส ผ่าน/ไม่ผ่าน เช็กด่วน

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2565 ถอนเงินสดได้ วันไหนบ้าง ?

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผล แก้ไขข้อมูลวันสุดท้าย ตรวจสอบให้ดี

 

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผลการ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เป็นการประกาศผล สถานะการลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 12,519,900 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" 

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,484,043 ราย

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข

โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 และมีสถานะการลงทะเบียนแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" หรือผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-22 กันยายน 2565 ที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 23-29 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (คลิกที่นี่)

 

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบเช็กเลย

 

ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5-30 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 19,381,909 ราย

โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,760,916 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 9,620,993 ราย

ไทม์ไลน์ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง