ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขข้อมูลแล้ว ตรวจสอบสถานะ ได้ตั้งแต่ 30 ก.ย.

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขข้อมูลแล้ว ตรวจสอบสถานะ ได้ตั้งแต่ 30 ก.ย.

อัปเดตล่าสุด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน หากขึ้น “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เข้าแก้ไขข้อมูลแล้ว ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ความคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่หลังจาก กระทรวงการคลัง เปิดรับลงทะเบียนไปวันแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นั้น 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (โครงการฯ) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 17,364,073 ราย โดยเป็น

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,536,201 ราย
  • ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7,827,872 ราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า

- “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 5,157,451 ราย

- เมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูล กับกรมการปกครองจำนวนทั้งสิ้น 4,531,982 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566 

- ผู้ลงทะเบียนอีก 625,469 ราย ที่พบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขข้อมูลแล้ว ตรวจสอบสถานะ ได้ตั้งแต่ 30 ก.ย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กรณี ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 แล้วขึ้นข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 16 –22 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ (คลิก) หรือ (คลิก)  หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวัน เดือน ปีเกิด ดังภาพนี้

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขข้อมูลแล้ว ตรวจสอบสถานะ ได้ตั้งแต่ 30 ก.ย.

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้

กรณีดังกล่าว หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ส่วน ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน

  • ลงทะเบียนช่วงวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ระกาศผล 16 กันยายน 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ประกาศผล 23 กันยายน 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขข้อมูลแล้ว ตรวจสอบสถานะ ได้ตั้งแต่ 30 ก.ย.

ที่มา : กระทรวงการคลัง