ตรวจสอบ "เงินเยียวยาประกันสังคม"​ www.sso.go.th โอนรอบ 2 มีนาคม 2565

ตรวจสอบ "เงินเยียวยาประกันสังคม"​ www.sso.go.th โอนรอบ 2 มีนาคม 2565

เช็คสถานะผู้ประกันตนหรือยัง? ตรวจสอบ "เงินเยียวยาประกันสังคม"​ ผ่าน www.sso.go.th โอนรอบ 2 มีนาคม 2565 รับ 5,000 บาท

ตามที่ครม. ได้อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้สำนักงานประกันสังคม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

จากเดิม 110,669 คน เป็น 138,669 คน หรือเพิ่มขึ้น 28,000 คน และปรับเพิ่มกรอบวงเงินของโครงการเยียวยากิจการสถานบันเทิงจากเดิม 607 ล้านบาท เป็น 747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท นั้น

ล่าสุด "ประกันสังคม" จะทำการโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม"  รอบที่ 5 และรอบที่ 6 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 สำหรับผู้ประกันตนที่ขึ้นสถานะสีเขียว ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

 

ตรวจสอบ "เงินเยียวยาประกันสังคม"​ www.sso.go.th โอนรอบ 2 มีนาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หากผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยสำนักงานประกันสังคม จะอัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนเรื่อยๆ และโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 

วิธีตรวจสอบสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม"

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ (คลิก
  • เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)
  • เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันต

  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

  • กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

ตรวจสอบ "เงินเยียวยาประกันสังคม"​ www.sso.go.th โอนรอบ 2 มีนาคม 2565

  • หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว "ได้รับสิทธิ" เงินเข้าเยียวยาแล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง "ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน" ผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้ 2 มีนาคม 2565 ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง

ตรวจสอบ "เงินเยียวยาประกันสังคม"​ www.sso.go.th โอนรอบ 2 มีนาคม 2565

โดยรอบนี้ "หลายคนสถานะเขียว" แต่สำหรับใครที่สถานะยังไม่เปลี่ยน ให้รอการอัพเดทสถานะอีกครั้ง

สำหรับใครยังสถานะสีแดง ไม่ต้องกังวลใจหากลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด และเข้าเกณฑ์รับเงิน จะได้รับเงินอย่างแน่นอน

 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม