เปิดขั้นตอนง่ายๆ เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2565

เปิดขั้นตอนง่ายๆ เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2565

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 เปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 2565

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยผู้ประกันตนที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถกรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง หรือทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และ Application SSO Connect โดยมีขั้นตอน ดังนี้

เปิดขั้นตอนง่ายๆ เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2565

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์

1. เข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์ ประกันสังคม 

2. เลือกเมนูสมัครสมาชิก และทำตามขั้นตอนของระบบ

3. หลังสมัครสมาชิกแล้วให้เข้าเว็บไซต์อีกครั้ง จากนั้นคลิกที่ "ผู้ประกันตน"

4. เลือก "ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานที่พยาบาล"

5. เลือกเหตุผลการเปลี่ยนสิทธิ เปลี่ยนประจำปี แล้วคลิกที่เลือกสถานพยาบาลใหม่

6. จากนั้นกด "เลือกโรงพยาบาล"

7. หลังจากเลือกโรงพยาบาลได้แล้ว อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง กดยอมรับ

8. กด "บันทึก" เป็นอันเรียบร้อย

เปิดขั้นตอนง่ายๆ เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2565

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชั่น

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect

2. ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน

3. รอยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ทางโทรศัพท์มือถือ

4. เลือกเมนู "เปลี่ยนโรงพยาบาล" ในแอปพลิเคชัน

5. เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ กดยืนยัน

6. รอตรวจสอบผลการเปลี่ยนสิทธิภายใน 2-3 วันทำการ

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และหากผู้ประกันตนสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน หรือหากผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สิ้นสภาพ แต่ต้องการรักษาสิทธิความเป็นผู้ประกันตนต่อไป สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทุกกรณีได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ช่องทาง LINE OFFICIAL ACCOUT: @ssothai, สายด่วน 1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง และเว็บไซต์ : สำนักงานประกันสังคม