ตลท.สั่ง 6 หุ้นติดแคชบาลานซ์ พร้อมขยายเวลาขัง CHO-SAAM

ตลท.สั่ง 6 หุ้นติดแคชบาลานซ์ พร้อมขยายเวลาขัง CHO-SAAM

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง 6 หุ้นแม่-ลูกติดแคชบานบานซ์ มีผล 24 ม.ค. - 4 มี.ค.65 พร้อมขยายช่วงดำเนินการกับ CHO-SAAM มีผล 24 ม.ค. - 11 ก.พ.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดยพบว่าระดับ 1 หรือให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (แคชบาลานซ์) ได้แก่

 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (UREKA-W2)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (WAVE-W2)

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. - 4 มี.ค.2565

นอกจากนี้ ยังขยายช่วงดำเนินการกับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO รวมถึง บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้แก่ SAAM-W1 และ SAAM-W2 มีผล 24 ม.ค. - 11 ก.พ.2565