ส.อ.ท.ชี้ 6 อุตสาหกรรม '5จี' หนุนต่อยอดธุรกิจ

ส.อ.ท.ชี้ 6 อุตสาหกรรม '5จี' หนุนต่อยอดธุรกิจ

การเข้ามาของเทคโนโลยี 5 จี ในระยะแรก ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อผู้บริโภคทั่วไปเป็นหลัก แต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการและภาคการผลิต ซึ่งภาครัฐควรวางแผนเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาสู่ยุค 5จี ว่า เทคโนโลยี 5จี จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.5-5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2578 หรือในอีก 15 ปี ข้างหน้า ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทั้งในภาคขนส่ง และการหันมาใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้น ทำให้ลดการจ้างงานลง และผู้บริโภคเข้ามาซื้อขายได้เร็วขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาจะทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น

อุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ 5จี ในระยะแรก (5-10ปี) อุตสาหกรรมที่เข้ามาใช้เทคโนโลยี 5จี ได้เลยมี 3 กลุ่ม คือ 

1.กลุ่มสื่อสารมวลชนและธุรกิจบันเทิง 5จี จะทำให้สนุกและตื่นเต้นมากขึ้น จากการที่สามารถส่งข้อมูลจำนวนมากและรวดเร็ว เลือกชมวีดีโอได้หลากหลายอุปกรณ์ และเทคโนโลยี วีอาร์ และเออาร์ นำมาพัฒนาเป็นเกมและสื่อบันเทิงที่ให้ภาพเสมือนจริง 

2.กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ทั่วถึงทุกคน ผ่ายทางระบบแพทย์ทางไกล เพื่อช่วยผู้ป่ายที่อยู่ห่างไกล เช่น การผ่าตัดทางไกลผ่านหุ่นยนต์ ทำให้แพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เข้าถึงผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลห่างไกลได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนอกสถานพยาบาลสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพิ่มความเร็วในการสื่อสาร ส่งต่อ และเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ภายในโรงพยาบาล 

3.กลุ่มขนส่ง จะทำให้มีการใช้ระบบจีพีเอสที่แม่นยำ สามารถใช้เทคโนโลยีเอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) ในการคำนวณหาเส้นทางบริหารจัดการให้กับรถขนส่งต่างๆส่งสินค้าได้รวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

ส่วนในระยะที่ 2 (10-15 ปี) เทคโนโลยี 5จี จะทำให้กลไกที่มีความซับซ้อนทำงานได้แม่นยำและรวดเร็ว เช่น การนำระบบไอโอที หุ่นยนต์ เอไอ และบิ๊กดาต้า จะดีขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น โดยเทคโนโลยี 5จี จะเข้ามาสู่ภาคการผลิตอย่างเต็มที่ 

อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์ ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยรถยนต์ที่ใช่ 5จี ยานยนต์ไร้คนขับจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเกิดการสื่อสารระหว่างรถยนต์ทำให้ลดอุบัติเหตุลงได้มาก เกิดโรงงานไร้สายอัจฉริยะ หุ่นยนต์การผลิตจะเชื่อมต่อแบบไร้สาย 

2.อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าจะมีการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น การบริหารจัดการพลังงานผ่านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (สมาร์ทกริด) และมีมอเตอร์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้งาน และวางแผนการเพื่อประหยัดพลังงานได้ตลอดเวลา และทำให้ไฟฟ้าในเมืองมีความเสถียรสูงขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและส่งจ่ายไฟฟ้าที่ดี

3.กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง ไอโอทีเซ็นเซอร์ จะเข้ามาตรวจจับสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ เพื่อนำมาปรับปรุงการเพราะปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จะเกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ ระบบไอโอที ซึ่งตรวจจัดสภาพแวดล้อมและนำมาปรับปรุงสูตรการให้น้ำและปุ๋ยได้อย่างตรงจุดแม่นยำ 

“การเข้าสู่ยุค 5จี จะทำให้การใช้ไอโอที ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เอไอ และบิ๊กดาต้า จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ เข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว”

การที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีมากหรือน้อย ขึ้นกับความรวดเร็วในการปรับตัวของรัฐบาลและเอกชน โดยรัฐบาลจะต้องเร่งปรังปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจในยุค 5จี อย่างรวดเร็ว เช่น กฎระเบียบด้านการขนส่ง กฎระเบียบการใช้โดรน 

การเข้ามาแทนที่ของหุ่นยนต์จะต้องปรับปรุงทักษะแรงงานอย่างไร เพื่อให้คนทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างราบรื่น รวมทั้งจะต้องนั่งระดมสองว่าในยุค 5จี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างและวางกฎระเบียบมาตรการเข้ามาแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา

“การปรับปรุงกฎระเบียบภาครัฐต้องรวดเร็ว ต้องไม่เหมือนในอดีตที่กฎหมายขนส่งล้าสมัยทำให้เกิดความขัดแย้งกับธุรกิจแกร็บแท็กซี่กับแท็กซี่ทั่วไป และการปรับกฎหมายภาษีอีคอมเมิร์ชทำได้ช้ามาก”

ภาคธุรกิจมองว่ากลุ่มผู้ประกอบการายใหญ่จะปรับตัวไปได้เลย กลุ่มขนาดกลางพอที่จะปรับตัวได้ ส่วนกลุ่มขนาดเล็กจะมีปัญหามากที่สุดจะเกิดช่วงว่างทางธุรกิจ พวกที่ปรับตัวได้จะเติบโตอย่างรวดเร็วพวกที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะตายไป จะเห็นการปิดกิจการมากขึ้น

การเข้ามาของ 5จี จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสู้กับขนาดใหญ่ได้มากขึ้น เพราะการแข่งขันในยุคใหม่เน้นที่ความรวดเร็วและการปรับตัวมากกว่าต้นทุน ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้การเช่า หรือการจ้างบริษัทอื่นทำงานแทนในบางส่วนได้ เช่นในเรื่องการขนส่ง เพราะเทคโนโลยี 5จี ทำให้การดำเนินการต่างๆรวดเร็วและลดต้นทุนมากขึ้น ในขณะที่ภาครัฐควรส่งเสริมสินเชื่อระยะยาวในการลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติ และหุ่นยนต์

ด้านการแข่งขันในเทคโนโลยี 5จี ในภูมิภาคนี้ มองว่าไทยอยู่ในกลุ่มนำได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เพราะมีความพร้อมด้านโครงข่าย โดยไทยเชื่อมโยงอินเตอร์เนตหมู่บ้าน 7 หมื่นหมู่บ้าน สัญญาณมือถือครอบคลุมทั่งประเทศ ยังนำหน้าเวียดนามที่แม้ว่าจะประกาศประมูล 5จี ในปีนี้

รัฐบาลไทยควรจะทำให้ต้นทุนการเข้าถึง 5จี ต่ำที่สุด เหมือนกับที่เทคโนโลยี 4จี ที่มีราคาถูกทำให้คนไทยใช้สมาร์ทโฟน 4จี ในอัตราเหมาจ่ายที่ไม่สูงมาก จึงทำให้การค้าออนไลน์เติบโตเร็วมาก ซึ่งหาก 5จี มีราคาแพงคนก็เข้าถึงได้น้อยและใช้ประโยชน์ได้น้อย