พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ1.9พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ1.9พันลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติซื้อ 1.9 พันลบ. รายย่อยขาย 3.3 พันลบ. สถาบันซื้อ 667 ลบ. บัญชีบล.ซื้อ 751 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 4,048.10 3,380.36 667.74

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,336.46 3,585.26 751.20

นักลงทุนต่างชาติ 7,826.15 5,911.02 1,915.13

นักลงทุนทั่วไป 18,643.18 21,977.25 -3,334.07

มูลค่าการซื้อขายรวม 34,853.89 ล้านบาท