ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่าน-ไม่ผ่านต้องทำอย่างไรต่อ มีคำตอบ

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่าน-ไม่ผ่านต้องทำอย่างไรต่อ มีคำตอบ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ โดยไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2566 นี้ก็จะทราบผลตรวจสอบคุณสมบัติว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว ซึ่งทาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ จะทราบผลตรวจสอบคุณสมบัติว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตน และการยื่นอุทธรณ์ (กรณีไม่ผ่าน) ต่อไป

ล่าสุด 31 ม.ค. 2566 ความคืบหน้าการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

ผู้ร่วม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จนถึงขณะนี้ ทาง กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนจำนวน 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีก 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้น 44.51 ล้านราย

ทั้งนี้ ช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัตินั้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1.เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 • เลือก "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน , วันเดือนปีเกิด 
 • เลือก "ตรวจสอบข้อมูล" 
 • รอประมวลผล

2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติ

เมื่อผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิผ่านช่องทาง คือ

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ซึ่งหลังจากที่ ยืนยันตัวตน สำเร็จ ก็รอทาง กระทรวงการคลัง ประกาศเริ่มใช้สิทธิต่อไปได้เลย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดภายในเดือนมีนาคม 2566 นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็ก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ.66 ยังได้สิทธิ์หรือไม่ อัปเดตประกาศผลรอบใหม่

- ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน เช็กที่นี่

- โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เคาะวันประกาศผลผ่าน - ไม่ผ่าน 31 ม.ค.2566

กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติ

หากไม่มีรายชื่อ หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แต่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้อีกครั้ง ซึ่งทาง กระทรวงการคลัง จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15-30 วัน หากอุทธรณ์ผ่าน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังต่อไป ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 • ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท
 • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 -100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 200 บาท
 • ทั้ง 2 เกณฑ์จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ 500 บาท เงินชดเชยค่าไฟฟ้า (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการอีก 200 บาทต่อเดือน

วิธีสมัครพร้อมเพย์เพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • เข้าแอปฯ ธนาคารที่ต้องการผูกพร้อมเพย์
 • เลือก "สมัครพร้อมเพย์"
 • เลือก "บัตรประชาชน" (กรอกเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย)
 • เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์
 • เลือก "ผูกบัญชี"

วิธีสมัครพร้อมเพย์ที่ธนาคาร 

 • เดินทางไปที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ 
 • แจ้งความประสงค์ต้องการสมัครพร้อมเพย์
 • ทำตามขั้นตอนซึ่งเจ้าหน้าที่จะแนะนำเราจนเสร็จสิ้นการทำรายการ

อ่านข่าว : ทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เตรียมเอกสาร รอใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566