ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน เช็กที่นี่

ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน เช็กที่นี่

ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน กระทรวงการคลัง ประกาศผลวันไหน และเมื่อผ่านแล้วเริ่มใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่ เช็กรายละเอียดที่นี่

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนติดตามความคืบหน้าผลการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ที่มีผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนรวม 21.45 ล้านคน โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบเพื่อ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน และกรณีที่ตรวจสอบสถานะแล้ว ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนจะต้องทำอย่างไรต่อไป 

ล่าสุด นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติจากผู้ที่เข้ามาลงทะเบียน และจะทยอยประกาศรายชื่อในเดือนมกราคม 2566 นี้

 

ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน 

ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน เช็กที่นี่

ประกาศผลตรวจสอบผ่านเว็บไซต์

  • กรณี ผ่าน รอยืนยันเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
  • กรณี ไม่ผ่าน ไม่ได้รับสิทธิและอุทธรณ์

กรณีผ่าน-มีรายชื่อ ผ่านคุณสมบัติ สามารถยืนยันตัวตนที่

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

ตรวจสอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน เช็กที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ยื่นอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" กรณีไม่ผ่าน-ไม่มีรายชื่อ 

กรณีที่ผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ นั้น ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง โดย กระทรวงการคลัง จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15-30 วัน หากอุทธรณ์ผ่าน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังต่อไป ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ

 

เริ่มใช้สิทธิ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" เมื่อไหร่ ?

กระทรวงการคลัง จะประกาศให้การใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 300 บาท
  • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 -100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 200 บาท
  • โดยทั้งสองเกณฑ์ จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ 500 บาท เงินชดเชยค่าไฟฟ้า (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา (มีเงื่อนไข) ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการอีก 200 บาทต่อเดือน

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง