บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อัปเดตล่าสุด ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ

เรื่องเงินและสิทธิ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ที่นี่อัปเดตล่าสุด ย้ำประกาศตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กรณีเสียงจากประชาชน ข่าวที่เกี่ยวข้องครบจบ

กระแสความสนใจของประชาชนเรื่องเงินๆและสิทธิจากรัฐ ยังคงตรวจสอบ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ที่นี่ "กรุงเทพธุรกิจ" อัปเดตล่าสุด โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กรณีเสียงจากประชาชน


ล่าสุด 31 ม.ค. 2566 ความคืบหน้าการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป


ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนพานิชเจริญ , ชุมชนโฮมแลนด์ และชุมชนหนองแก้ช้าง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จากนโยบายรัฐบาลโดยกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้นช่วยเหลือลดค่าครองชีพ ทั้งการซื้อสินค้าและการเดินทางให้กับผู้มีรายได้น้อย

สอบถามนางนภาภร อายุ 52 ปี ลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง บอกว่า ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ช่วงแรกๆ เพราะเป็นบัตรที่รัฐบาลออกมาช่วยคนยากจนผู้มีรายได้น้อย แม้วงเงินจะนิด ๆ หน่อย ๆ แต่ช่วยคนเดือดร้อนที่ไม่มีเงินได้อย่างมาก

อยากให้เพิ่มวงเงินในบัตรขึ้นอีก เพราะข้าวของขึ้นราคาโดยไม่ได้บอกประชาชน ถ้าได้วงเงินมาเพิ่ม ก็จะช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก และอยากให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธินี้อย่างเท่าเทียม ใช้บัตรประชาชนก็ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือนี้ จะได้ไม่ต้องไปตรวจสอบสิทธิให้ยุ่งยาก เพราะคนยากจนจริงๆ มีหลายคนที่ไม่รู้เรื่อง ลงทะเบียนไม่เป็น จึงเข้าไม่ถึงสิทธิตรงนี้ ถ้านักการเมืองนำมาหาเสียง แล้วสามารถทำได้จริง ก็จะเป็นเรื่องดีอย่างมาก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 


บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ประโยชน์จริงช่วยค่าครองชีพ

นางสมหวัง อายุ 69 ปี เจ้าของร้านเย็บผ้า-ปะผ้า บอกว่า เพิ่งทำบัตรคนจน สวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรก ตนเองรายได้น้อยอยากได้เงินมาช่วยเหลือ ซื้อของใช้จำเป็นเข้าบ้าน โดยส่วนตัวมองว่า อยากให้สานต่อบัตรคนจน เพราะช่วยเหลือคนจนได้อย่างมาก ต้องการเพียงแค่นี้ และถ้าหากมีการเลือกตั้งใหม่ มีการนำเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้หาเสียง หรือมีโครงการคล้ายๆ กัน ขอให้ทำจริง

นางฐิติรัตน์ อายุ 51 ปี แม่ค้าร้านกล้วยทอดรายหนึ่ง บอกว่า ส่วนตัวมองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรของรัฐบาล ไม่ใช่ของนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง อยากให้เพิ่มวงเงินขึ้นอีก เพราะตอนนี้เดือดร้อนอย่างมาก เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หาเช้ากินค่ำ ลูกกำลังเรียน บ้านก็ต้องเช่า ตั้งแต่โควิด-19 ระบาดมา ยิ่งทรุดหนัก เศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นสักที เดือดร้อนกันจริง ๆ ถ้ามีนักการเมืองนำเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้หาเสียงก็ต้องดูก่อนว่า นโยบายอื่น ๆ เพราะปกติรัฐจะจัดสวัสดิการช่วยเหลือคนรายได้น้อยเบื้องต้นอยู่แล้ว เหมือนกับบัตรทอง 30 บาท ทำยังไงก็ได้ให้ปากท้องประชาชนดีขึ้น ไม่อยากให้หาเสียงแค่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงอย่างเดียว

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อัปเดตล่าสุด ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ


โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ จากกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า 44.51 ล้านราย 

การประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีความครอบคลุมและมีการตรวจสอบที่ละเอียดกว่าเดิมที่ผ่านมา 
 

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตรวจสอบสิทธิ์จะใช้เกณฑ์ครอบครัวเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมจากเดิมที่พิจารณาเฉพาะเกณฑ์บุคคล โดยครอบครัวผู้ลงทะเบียน คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ อีกทั้งในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติสำหรับเกณฑ์บุคคล ได้แก่ 1.การมีบัตรเครดิต 2.ภาระหนี้สินของผู้ลงทะเบียน

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อัปเดตล่าสุด ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ

การพิจารณาการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์บุคคลก่อน หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลแล้ว จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ตามเกณฑ์ครอบครัวในขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีผ่าน-ไม่ผ่าน

ผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ จะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 

การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีการดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปี 2559 มีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 7.7 ล้านราย และต่อมาในปี 2560 และปี 2561 ได้มีการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนรอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 14.6 ล้านรายในช่วงเริ่มต้น ข้อมูลล่าสุดเมื่อมกราคม 2566 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันมีจำนวน 13.22 ล้านราย

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยเลขบัตรประชาชน

ผู้ผ่านคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ในอนาคต 

สำหรับวันเริ่มใช้สิทธิจะมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้ง ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เท่านั้น 

สำหรับสวัสดิการของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยสวัสดิการหลักต่าง ๆ รัฐบาลยังคงคำนึงถึงสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อัปเดตล่าสุด ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 แล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ

กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับการประกาศผลดังกล่าว จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตามช่องทาง ดังนี้
 
1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิก หรือ https://welfare.mof.go.th คลิก

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง เจ็ดหน่วยงาน
 - ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- ธนาคารกรุงไทย
- สำนักงานคลังจังหวัด
- ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากการวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ธ.ก.ส. 
ธนาคารออมสิน 
ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อัปเดตล่าสุด ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ

cr. กระทรวงการคลัง , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง