ทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เตรียมเอกสาร รอใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เตรียมเอกสาร รอใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

เปิดจุดทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด (Smart Card) เอกสารที่ต้องเตรียม รอใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 66 นี้ โดยจะเริ่มให้ใช้สิทธิแทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบเดิม ซึ่งรอบใหม่จะประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

เปิดจุดทำ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีผู้ที่ยังไม่มีและยังใช้บัตรฯ รูปแบบเดิมอยู่ ซึ่งโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 66 นี้ จะเริ่มให้ใช้สิทธิแทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบเดิม โดย กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 นี้

สำหรับ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จะมีไมโครชิพติดอยู่ด้านหลังของบัตรฯ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล หรือการทำธุรกรรม ออกหนังสือเดินทางต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะบัตรฯใหม่นี้จะระบุ ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด เพศ ที่อยู่ปัจจุบัน สัญชาติ ศาสนา ลักษณะลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพใบหน้า เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รวมถึงใช้ยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

จุดรับทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card)

  • สำนักงานเขต หรืออำเภอ ตามภูมิลำเนาที่เราอยู่ 
  • สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบด้วย สถานีหมอชิต สถานีสยาม สถานีพร้อมพงษ์  สถานีอุดมสุข  สถานีวงเวียนใหญ่ (ไม่รับทำกรณีบัตรหาย) 
  • กรณีบัตรประชาชนหายต้องติดต่อสำนักงานเขตเท่านั้น

เวลาให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ : 10.00 – 19.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 10.00 – 18.00 น. จองคิวล่วงหน้าได้ผ่านแอปฯ BMA Q 

เอกสารที่ต้องเตรียม 

  • ทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายของผู้ขอบัตรใหม่ที่ราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่, หลักฐานการศึกษา, หนังสือเดินทาง
  • บัตรประชาชนใบเก่าที่หมดอายุ

คุณสมบัติทำบัตรประชาชน

  • สัญชาติไทย
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  • อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ความคืบหน้า การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า 44.51 ล้านราย คาดว่า จะสามารถประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566

โดยช่องทางตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ 3 ช่องทาง คือ 

1.เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th 

2.หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย  สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 

3.โทรศัพท์สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คอลเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เคาะวันประกาศผลผ่าน - ไม่ผ่าน 31 ม.ค.2566

- ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ช่องทางเช็กสิทธิ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน ล่าสุด

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประกาศผลปลาย ม.ค.นี้ ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อได้

 

กรณีผ่าน

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ได้ ซึ่งจะใช้แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิม และผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆในอนาคต

เริ่มใช้สิทธิวันไหน

วันเริ่มใช้สิทธิ กระทรวงการคลัง จะประกาศเป็นทางการอีกครั้ง

บัตรเดิมใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิรอบใหม่ ปี 66 หลังจากนั้น จะใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) เท่านั้น

กรณีไม่ผ่าน

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

สามารถสอบถามได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.