เช็ก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ.66 ยังได้สิทธิ์หรือไม่ อัปเดตประกาศผลรอบใหม่

เช็ก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ.66 ยังได้สิทธิ์หรือไม่ อัปเดตประกาศผลรอบใหม่

เช็ก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลายข้อสงสัยผู้ถือบัตรฯยังได้รับสิทธิอยู่หรือไม่ พร้อมอัปเดตล่าสุด ความคืบหน้าการประกาศผล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

คลายข้อสงสัย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผู้ถือบัตรฯยังได้รับสิทธิอยู่หรือไม่ โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ไปแล้ว

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง ระบุว่า จะโอนเงินเข้าให้กับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.22 ล้านรายต่อไปจนกว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 นี้ 

หมายความว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผู้ถือบัตรฯยังคงได้สิทธิเช่นเดิม ส่วนการโอนเงินเข้าวันไหนบ้างนั้น สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

1 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือนฃ
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

18 กุมภาพันธ์ 2566 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

- เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อัปเดตล่าสุด ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ

- โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เคาะวันประกาศผลผ่าน - ไม่ผ่าน 31 ม.ค.2566

- ทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เตรียมเอกสาร รอใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

 

22 กุมภาพันธ์ 2566 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ส่วนความคืบหน้าการประกาศผล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ล่าสุด 31 ม.ค. 2566 ความคืบหน้าการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

1.ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare

2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง